logo1

 

Quận 1

Cao ốc International Plaza | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-int-mb1

  vanphongchothue-indo-mb2

  vanphongchothue-int-mb3

   

 • Không gian sống

  vanphongchothue-int-kg1

  vanphongchothue-int-kg2

  vanphongchothue-int-kg3

   

 • Giá 34 USD/m2
01/06/2016 - 00:06

Cao ốc Diamond Plaza | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-diamon-mb1

  vanphongchothue-diamon-mb2

  vanphongchothue-diamon-mb3

   

 • Không gian sống

  vaphongchothue-diamon-kg1

  vanphongchothue-diamon-kg2

  vanphongchothue-diamon-kg3

   

 • Giá 34 USD/m2
31/05/2016 - 23:05

Cao ốc Indochina Tower | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-indo-mb1

  vanphongchothue-indo-mb2

  vanphongchothue-indo-mb3

   

 • Không gian sống

  vanphongchothue-indo-kg1

  vanphongchothue-indo-kg3

  vanphongchothue-indo-kg2

   

 • Giá 34 USD/m2
31/05/2016 - 23:05

Bến Thành Tourist Building | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-benth-mb1

  vanphongchothue-benth-mb3

  vanphongchothue-benth-mb2

   

 • Không gian sống

  vanphongchothue-benth-kg1

  vanphongchothue-benth-kg2

  vanphongchothue-benth-kg3

   

 • Giá 34 USD/m2
31/05/2016 - 23:05

Cao ốc VP Saigon Tower | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-sgtower-mb3

  vanphongchothue-sgtower-mb2

  vanphongchothue-sgtower-mb1

   

 • Không gian sống

  vanphongchothue-sgtower-kg1

  vanphongchothue-sgtower-kg3

  vanphongchothue-sgtower-kg2

   

 • Giá 34 USD/m2
31/05/2016 - 23:05

Cao ốc Green Power Tower | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-mb1

   vanphongchothue-green-mb2

  vanphongchothue-green-mb3

   

 • Không gian sống

   

  vanphongchothue-green-kg1

  vanphongchothue-havana-kg1

  vanphongchothue-green-kg3

   

 • Giá 34 USD/m2
31/05/2016 - 22:05

Cao ốc VP Havana Tower | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-havana-mb3

  vanphongchothue-havana-mb2

  vanphongchothue-havana-mb1

   

 • Không gian sống

  vanphongchothue-havana-kg3

  vanphongchothue-havana-kg1

  vanphongchothue-havana-kg2

 • Giá 34 USD/m2
29/05/2016 - 22:05

Cao ốc VP Saigon Centre | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-sgcenter-mb2

  vanphongchothue-sgcenter-mb3

  vanphongchothue-sgcenter-mb1

   

 • Không gian sống

  vanphongchothue-sgcenter-kg2

  vanphongchothue-sgcenter-kg3

  vanphongchothue-sgcenter-kg1

 • Giá 34 USD/m2
29/05/2016 - 21:05

Cao ốc VP President Place | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-president-mb1

  vanphongchothue-prsident-mb2

  vanphongchothuepresident-mb3

   

 • Không gian sống

  vanphongchothue-president-kg2

  vanphongchothue-president-kg3

  vanphongchothue-president-kg1

 • Giá 34 USD/m2
29/05/2016 - 21:05

VP Saigon Times Square | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-sgtime-mb2

  vanphongchothue-sgtime-mb3

  vanphongchothue-sgtime-mb1

   

 • Không gian sống

  vanphongchothue-sgtime-kg3

  vanphongchothu-sgtime-kg1

  vanphongchothue-sgtime-kg2

 • Giá 34 USD/m2
29/05/2016 - 19:05
Page 1 of 2

KÝ GỬI CHO THUÊ CHÍNH CHỦ

Liên hệ

Họ tên(*)
Please type your full name.

Đơn vị(*)
Invalid Input

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại
Invalid Input

E-mail(*)
Invalid email address.

Lời nhắn(*)
Invalid Input

  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BĐS AN PHÚ THỊNH

Hotline: 0943 360 368 - 0938 55 22 36

Địa chỉ: 97 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, HCM

Email: anphuthinh.bds@gmail.com