Hotline tư vấn: 0981 632 732
                          

Cao ốc International Plaza | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-int-mb1

  vanphongchothue-indo-mb2

  vanphongchothue-int-mb3

   

 • Không gian sống

  vanphongchothue-int-kg1

  vanphongchothue-int-kg2

  vanphongchothue-int-kg3

   

 • Giá 34 USD/m2
THIẾT BỊ INOX CÔNG NGHIỆP

Cao ốc Diamond Plaza | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-diamon-mb1

  vanphongchothue-diamon-mb2

  vanphongchothue-diamon-mb3

   

 • Không gian sống

  vaphongchothue-diamon-kg1

  vanphongchothue-diamon-kg2

  vanphongchothue-diamon-kg3

   

 • Giá 34 USD/m2
BÀN INOX NHÀ HÀNG, TRƯỜNG HỌC, NHÀ XƯỞNG...

Cao ốc Indochina Tower | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-indo-mb1

  vanphongchothue-indo-mb2

  vanphongchothue-indo-mb3

   

 • Không gian sống

  vanphongchothue-indo-kg1

  vanphongchothue-indo-kg3

  vanphongchothue-indo-kg2

   

 • Giá 34 USD/m2
HỆ THỐNG GAS TRƯỜNG HỌC, NHÀ HÀNG, NHÀ XƯỞNG

Bến Thành Tourist Building | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-benth-mb1

  vanphongchothue-benth-mb3

  vanphongchothue-benth-mb2

   

 • Không gian sống

  vanphongchothue-benth-kg1

  vanphongchothue-benth-kg2

  vanphongchothue-benth-kg3

   

 • Giá 34 USD/m2
TỦ INOX NHÀ HÀNG, XUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP...

Cao ốc VP Saigon Tower | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-sgtower-mb3

  vanphongchothue-sgtower-mb2

  vanphongchothue-sgtower-mb1

   

 • Không gian sống

  vanphongchothue-sgtower-kg1

  vanphongchothue-sgtower-kg3

  vanphongchothue-sgtower-kg2

   

 • Giá 34 USD/m2
KỆ INOX NHÀ HÀNG, QUÁN ĂN, TRƯỜNG HỌC...

Cao ốc Green Power Tower | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-mb1

   vanphongchothue-green-mb2

  vanphongchothue-green-mb3

   

 • Không gian sống

   

  vanphongchothue-green-kg1

  vanphongchothue-havana-kg1

  vanphongchothue-green-kg3

   

 • Giá 34 USD/m2
HỆ THỐNG HÚT KHỐI/ HÚT MÙI TRƯỜNG HỌC, NHÀ XƯỞNG...

Cao ốc VP Havana Tower | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-havana-mb3

  vanphongchothue-havana-mb2

  vanphongchothue-havana-mb1

   

 • Không gian sống

  vanphongchothue-havana-kg3

  vanphongchothue-havana-kg1

  vanphongchothue-havana-kg2

 • Giá 34 USD/m2
BẾP INOX NHÀ HÀNG, TRƯỜNG HỌC...

Cao ốc VP Saigon Centre | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-sgcenter-mb2

  vanphongchothue-sgcenter-mb3

  vanphongchothue-sgcenter-mb1

   

 • Không gian sống

  vanphongchothue-sgcenter-kg2

  vanphongchothue-sgcenter-kg3

  vanphongchothue-sgcenter-kg1

 • Giá 34 USD/m2
TỦ CƠM INOX NHÀ HÀNG, TRƯỜNG HỌC...

Cao ốc VP President Place | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-president-mb1

  vanphongchothue-prsident-mb2

  vanphongchothuepresident-mb3

   

 • Không gian sống

  vanphongchothue-president-kg2

  vanphongchothue-president-kg3

  vanphongchothue-president-kg1

 • Giá 34 USD/m2
MÁY RỬA CHÉN CÔNG NGHIỆP

VP Saigon Times Square | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-sgtime-mb2

  vanphongchothue-sgtime-mb3

  vanphongchothue-sgtime-mb1

   

 • Không gian sống

  vanphongchothue-sgtime-kg3

  vanphongchothu-sgtime-kg1

  vanphongchothue-sgtime-kg2

 • Giá 34 USD/m2
BẾP INOX NHÀ HÀNG, TRƯỜNG HỌC...

Văn phòng Mê Linh Point | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  van-phong-cho-thue-melinh-mb3

  van-phong-cho-thue-melinh-mb2

  van-phong-cho-thue-melinh-mb1

   

 • Không gian sống

  van-phong-cho-thue-melinh-kg2

  van-phong-cho-thue-melinh-kg3

  van-phong-cho-thue-melinh-kg1

 • Giá 34 USD/m2
BẾP INOX NHÀ HÀNG, TRƯỜNG HỌC...

Văn Phòng Saigon Trade | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-sgtrade-mb3

  vanphongchothue-sgtrade-mb2

  vanphongchothue-sgtrade-mb1

   

 • Không gian sống

  vanphongchothue-sgtrade-kg2

  vanphongchothue-sgtrade-kg1

  vanphongchothue-sgtrade-kg3

   

 • Giá 34 USD/m2
BÀN INOX NHÀ HÀNG, TRƯỜNG HỌC, NHÀ XƯỞNG...

Cao ốc Bitexco Financial | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Hải Triều, Phường 6, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-bitexco-nen

  vanphongchthue-bitexco-mb1

  vanphongchothue-bitexco-mb2

   

 • Không gian sống

  vanphongchothue-bitexco-kg1

  vanphongchothue-bitexco-kg2

  vanphongchothue-bitexco-kg3

 • Giá 34 USD/m2
BÀN INOX NHÀ HÀNG, TRƯỜNG HỌC, NHÀ XƯỞNG...

Văn Phòng Centec Tower | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  28 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: 

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  vanphongchothue-centec-mb3

  vanphongchothue-centec-mb2

  vanphongchothue-centec-mb1

 • Không gian sống

   

    vanphongchothue-centec-kg1

  vanphongchothue-centec-kg2

  vanphongchothue-centec-kg3

 • Giá 28 USD/m2
THIẾT BỊ INOX CÔNG NGHIỆP

Văn Phòng Le Meridien | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2
  Giá thuê:  30 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: SX KD -DV 990 + Tiến Phước

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  Mb1

  Mb3

   nen

 • Không gian sống

  Tòa nhà cao ốc cho thuê văn phòng Le Meridien Saigon Tôn Đức Thắng có thiết kế hiện đại, sáng tạo phù hợp với nhu cầu cần thuê văn phòng.

  Tòa cao ốc văn phòng được xếp hạng A dựa theo tiêu chí phân hạng văn phòng cao cấp. Với những ưu điểm trên, không quá lời khi nói rằng tòa văn phòng cao ốc cho thuê Le Meridien là một trong những cao ốc đắt giá nhất khu vực, hứa hẹn sẽ mang đến cho Quý doanh nghiệp sự hài lòng tuyệt đối khi chọn thuê văn phòng tại đây.

  kg3

  kg2  kg1

 • Giá 30 USD/m2
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Tòa Nhà Vietcombank | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  200m2 - 350m2 - 600m2 - 1700m2
  Giá thuê:  34 USD/m2 
  Phí quản lý:  6 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: số 5 CT Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

  Chủ đầu tư: Vietcombank + Bonday (Hongkong) + CT DL Bến Thành

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  mb1

   

  mbvcb

  mb2

 • Không gian sống

  Tòa nhà văn phòng Vietcombank Tower mang dáng dấp hiện đại và tầm vóc bậc nhất hiện nay với các tiêu chuần quốc tế. Với quy mô 35 tầng, 4 tầng hầm. Cao ốc cho thuê văn phòng Vietcombank Tower được thiết kế với mục tiêu tối đa hóa diện tích sử dụng đồng thời thể hiện được nét kiến trúc hiện đại, mạnh mẽ so với các công trình lân cận.

  Ngoài vẻ đồ sộ, Tòa nhà văn phòng Vietcombank Tower còn là tòa nhà được thiết kế theo chuẩn kiến trúc thân thiện với môi trường, bao quanh là hệ thống tường kính để đón ánh sáng tự nhiên cùng mặt bằng sàn thông thoáng nhằm tiết kiệm điện.

   vcb4

   vcb3

   vcb2

   

 • Giá 34 USD/m2
THIẾT BỊ INOX CÔNG NGHIỆP

Văn Phòng Kumho Asiana | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  240m2 - 350m2 - 600m2 - 1700m2
  Giá thuê:  35 USD/m2 - miễn phí 1 đến 2 tháng tiền thuê
  Phí quản lý:  5 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kumho Asiana Plaza Sài Gòn

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  201207170648 kumho link food emporium 12m

  kumho

  service retailshop

 • Không gian sống

  Với vị trí trung tâm, cao ốc cho thuê văn phòng Kumho Asiana Plaza đi lại rất thuận tiện và gần các điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Thành Phố như: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố và các trung tâm mua sắm. Kumho Asiana Sài Gòn là nơi để cư ngụ và kinh doanh theo cách tiên tiến và năng động nhất với phong cách của doanh nhân. Tất cả mang đến một văn phòng cho thuê đẳng cấp quốc tế trong xây dựng và thiết kế.

   mof

  SO

  Kumho-Asiana-Plaza-canho

 • Giá 35 USD/m2
CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Văn phòng Vincom Center | Call 0943 360 368

Tọa lạc tại Quận 1, Tháp tài chính Bitexco nằm ở " trái tim" thành phố, biểu thị cho sự…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  100m2 - 150m2 - 200m2 - 300m2
  Giá thuê:  23 USD/m2 
  Phí quản lý:  5 USD/m2 
  VAT:  10% 
 • Địa điểm

  Địa điểm: 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

  Chủ đầu tư: Tập đoàn VinGroup

  Hotline: 0943.360.368 - 0938.55.22.36

 • Mặt bằng

  van-phong-cho-thue-32

  vinhomes-ng-kh-i

   

  vhdk

 • Không gian sống

  Tòa nhà cho thuê văn phòng Vincom Center không chỉ là điểm đến lý tưởng đáp ứng nhu cầu sống, làm việc, mua sắm và thư giãn cho cư dân và du khách, Vincom Center còn là tòa nhà văn phòng " xanh" và tiết kiệm năng lượng đầu tiên của TP.HCM và Việt Nam được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế "kiến trúc xanh" - một trong những tiêu chí đánh giá các công trình hàng đầu thế giới.

  Ngoài việc phát triển các không gian xanh bên trong và ngoài tòa nhà, để giải quyếtz bài toán về năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường, Tòa nhà còn sử dụng kính Low-E cho tất cả các khu vực trong tòa nhà, sử dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng như: hệ thống nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, hệ thô1ng sử lý nước không gây ô nhiễm môi trường, hệ thống thông gió và điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng (hãng Trane-Hoa Kỳ), hệ thống điều khiển thông minh (Hãng Johnson Control-Hoa Kỳ).

   mua sam

  van phong vincomcenter B

  hoboi

   

 • Giá 23 USD/m2
BÀN INOX NHÀ HÀNG, TRƯỜNG HỌC, NHÀ XƯỞNG...

Toà nhà văn phòng Vincom Center, Call 0902685050

Vincom Center tọa lạc tại lô đất có vị trí đẹp vào bậc nhất TP.HCM, với 3 mặt tiền hướng…
 • Bản đồ
 • Văn phòng cho thuê
  Diện tích:  
  Giá thuê:  
  Phí quản lý:  
  VAT:  
 • Địa điểm

  Địa điểm: 

  Chủ đầu tư

  Hotline: 

 • Mặt bằng

  Toà nhà văn phòng Vincom Center, Call 0902685050

  Toà nhà văn phòng Vincom Center, Call 0902685050

  Toà nhà văn phòng Vincom Center, Call 0902685050

  Toà nhà văn phòng Vincom Center, Call 0902685050

  Toà nhà văn phòng Vincom Center, Call 0902685050

  Toà nhà văn phòng Vincom Center, Call 0902685050

  Toà nhà văn phòng Vincom Center, Call 0902685050

   

   

 • Không gian sống

  Vincom Center không chỉ là điểm đến lý tưởng đáp ứng tốt nhất nhu cầu sống, làm việc, mua sắm và thư giãn cho cư dân và du khách, Vincom Center TP.HCM còn là tòa nhà “xanh” và tiết kiệm năng lượng đầu tiên của TP.HCM và Việt Nam được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn thiết kế “kiến trúc xanh” – một trong những tiêu chí để đánh giá các công trình hàng đầu trên thế giới. 


  Ngoài việc phát triển các không gian xanh bên trong và ngoài tòa nhà, để giải quyết bài toán về năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường, Vincom Center TP.HCM còn sử dụng kính Low-E cho tất cả các khu vực trong tòa nhà và sử dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng như: hệ thống nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; hệ thống xử lý nước không gây ô nhiễm môi trường; hệ thống thông gió và điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng (của hãng Trane – Hoa Kỳ); hệ thống điều khiển thông minh (của hãng Johnson Control – Hoa Kỳ).

  Toà nhà văn phòng Vincom Center, Call 0902685050
  Toà nhà văn phòng Vincom Center, Call 0902685050
  Toà nhà văn phòng Vincom Center, Call 0902685050
  Toà nhà văn phòng Vincom Center, Call 0902685050
  Toà nhà văn phòng Vincom Center, Call 0902685050
  Toà nhà văn phòng Vincom Center, Call 0902685050
 • Giá Giá: 23 USD/m2
BÀN INOX NHÀ HÀNG, TRƯỜNG HỌC, NHÀ XƯỞNG...

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DẦU KHÍ AN PHÚ THỊNH                                                                                                                                                   Hotline: 0943 360 368 - 0981 632 732

 Địa chỉ: 97 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, HCM                                                                                                                                                                    Email: xaylapdaukhi.lpg@gmail.com